Tematy i oceny kliniczne cz. 1

width=300Badanie zostało zatwierdzone przez komisję etyczną w Hunan Childrens Hospital. Przed rozpoczęciem badania wszyscy uczestnicy podpisali pisemną, świadomą zgodę. Badanie to obejmowało rodzinę niepłodną i 127 przypadkowych pacjentów (pięć z chińskiego pochodzenia Tujia Miao i 122 pochodzi z chińskiego pochodzenia etnicznego Han) z azoospermią. Tych 127 pacjentów zostało zwerbowanych w Jiahui Genetics Hospital, State Key Laboratory of Medical Genetics, Central South University, Changsha City, Chiny (JGH-SKLMG) od stycznia 2008 do października 2016. W JGH-SKLMG, po wszystkich przypadkach azoospermii, pacjenci byli klinicznie zbadani pod kątem anatomicznej integralności układu płciowego. Pacjenci, którzy mieli historię choroby wieku dziecięcego, narażenie środowiskowe lub promieniowanie, stosowanie leków na receptę, które mogą odpowiadać za ich bezpłodność, oraz inne patologie, takie jak żylaki lub wnętrostwo, zostali wyłączeni z badania.