Przezskórna neurotomia o częstotliwości radiowej w przewlekłym szyjno-stawowym bólu zygłowkowo-stawowym ad

Zatwierdzenie do przeprowadzenia badania zostało przyznane przez komisje etyczne Uniwersytetu Newcastle i służby zdrowia Hunter Area Health Service. Wszyscy uczestnicy wyrazili pisemną zgodę. Podstawowa ocena
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka linii podstawowej 24 pacjentów z przewlekłym bólem stawów krzyżowo-szyjnych. Przed zabiegiem, każdy pacjent ocenił swój typowy poziom bólu w ciągu poprzedzających dwóch tygodni na skali 100 mm wizualno-analogowej, na której wartości wahały się od 0 (bez bólu) do 100 ( najgorszy ból jaki mogłem sobie wyobrazić ) .18 Pacjenci wypełniali także Kwestionariusz Bólu McGill, w którym wybrali słowa, które najlepiej opisują ból z serii słów w różnych kategoriach. Aż 20 słów mogło zostać wybranych, a nasilenie bólu można było wiarygodnie ocenić, licząc wybrane słowa i sumując wartości przypisane im w porządku rangowym. 19,20 Każdy pacjent został poproszony o wyszczególnienie czterech czynności codziennego życia, które został dotknięty przez wspólny ból, który najbardziej chciałby przywrócić do zdrowia dzięki skutecznemu leczeniu. Najczęściej wymieniane czynności polegały na powrocie do pracy, wykonywaniu prac domowych (w szczególności na praniu, odkurzaniu i pracach ogrodniczych), prowadzeniu pojazdów lub podróżowaniu na duże odległości, uprawianiu sportu, uprawianiu seksu, podnoszenia dzieci lub opiece nad nimi. Psycholog wykonał SCL-90-R, zweryfikowaną, 90-punktową listę kontrolną, która mierzy cierpienie psychiczne na podskalach odpowiadających dziewięciu objawom psychologicznym (wymienionych w Tabeli 1) .21
Technika operacyjna
Ryc. 1. Ryc. 1. Zastosowanie elektrod do koagulacji przyśrodkowej gałęzi ramienia grzbietowego szyjnego. Panel A pokazuje przekrój przez kręgi C5. Ukośne przejście służy do dotarcia do nerwu ponad przednio-boczną częścią filaru stawowego. Przejazd przez paralotnię służy do dotarcia do nerwu ponad boczną częścią słupka. Z każdym przejściem, zmiany są umieszczane w, powyżej i poniżej środka cephalocaudad filaru (Panel B).
Ryc. 2. Ryc. 2. Boczne zdjęcia boczne (panel A) i przeciwbólowe (panel B) pokazujące wszczepienie elektrody wzdłuż płaszczyzny strzałkowej w celu uzyskania zmian w bocznym aspekcie filaru stawowego. Szczegóły techniczne procedury operacyjnej zostały opisane w innym miejscu.16 Elektroda 10 cm z 22 gauge i 4-mm odkrytą końcówką została wprowadzona przezskórnie, pod kontrolą fluoroskopową tak, że kontaktowała się z każdym z dwóch nerwów dostarczających bolesne połączenie . Dla każdego nerwu wprowadzono elektrodę dwukrotnie; raz wzdłuż drogi pozakomórkowej, aby dotrzeć do nerwu, gdy przekroczył on poprzeczny aspekt segmentu słupkowo-segmentowego i ponownie pod kątem 30 stopni do płaszczyzny strzałkowej, aby dotrzeć do nerwu ponad przednio-boczną częścią słupka (ryc. 1A i Figura 1B). W każdej lokalizacji wykonano dwie lub trzy zmiany, aby uwzględnić ewentualne zmiany w przebiegu nerwu.16 Uzyskano radiogramy boczne i przednio-tylne z każdego umieszczenia elektrody, podczas której dokonano zmiany (Figura 2A i Figura 2B).
Pacjenci zostali przydzieleni na podstawie wygenerowanego komputerowo schematu losowych liczb, aby otrzymać albo aktywną terapię, w której temperatura wierzchołka elektrody została podniesiona do 80 ° C przez 90 sekund, albo kontrolna obróbka, w której utrzymywano temperaturę w 37 ° C
[podobne: wdrożenia magento, suprasorb, Białkomocz ]
[więcej w: hemochromatoza wtórna, hiszpańska mucha skutki uboczne, początki muzyki ]