Kortykosteroidowe zastrzyki z zewnątrzoponowe dla rwy kulszowej z powodu przepuklin jądrzastych Pulposus czesc 4

Dwunastu pacjentów z grupy metyloprednizolon i 20 z grupy placebo przerwało leczenie z powodu braku skuteczności (chi-kwadrat = 1,70, P = 0,19). Dziewięciu z 12 pacjentów z grupy metyloprednizolon i 8 z 20 pacjentów z grupy placebo przeszło następnie operację kręgosłupa. Spośród tych 17 pacjentów, 14 odnotowało wyraźną lub bardzo wyraźną poprawę w ocenie trzymiesięcznej, a 6 miało wynik Oswestry równy 20 lub mniej; średni wynik bólu nóg zmniejszył się z 72,7 w linii podstawowej do 21,2. Zgodność i jednoczesne interwencje
W grupie metyloprednizolonowej 17 pacjentów (22 procent) otrzymało jedno wstrzyknięcie zgodnie z protokołem, 38 (49 procent) otrzymało dwie iniekcje, a 23 (29 procent) otrzymało trzy iniekcje, w porównaniu z 19 pacjentami (24 procent), 37 ( 46 procent) i 24 (30 procent) w grupie placebo. Średnia liczba iniekcji na pacjenta była taka sama w obu grupach (2,1 iniekcji).
Podczas każdej wizyty pacjenci z grupy placebo częściej stosowali acetaminofen niż pacjenci z grupy metyloprednizolonowej. W pierwszych trzech tygodniach po randomizacji pacjenci z grupy placebo przyjmowali medianę 76 tabletek, a osoby z grupy metyloprednizolonowej przyjmowały medianę 60 tabletek (P = 0,12); od trzech do sześciu tygodni, mediana liczby przyjmowanych pigułek wynosiła odpowiednio 50 i 17 (P = 0,01). Liczba pacjentów otrzymujących inne rodzaje leczenia nie różniła się istotnie między grupami. W trakcie trzymiesięcznej obserwacji dziewięciu pacjentów z grupy metyloprednizolonowej i czterech z grupy placebo otrzymało leczenie niefarmakologiczne (fizjoterapia lub leczenie kręgarstwem) (P = 0,24). Dwudziestu siedmiu pacjentów w grupie metyloprednizolonowej i 32 w grupie placebo otrzymało różne leki inne niż acetaminofen (środki odurzające, niesteroidowe leki przeciwzapalne, leki przeciwlękowe lub zwiotczające mięśnie) (P = 0,55).
Komplikacje
U jednego pacjenta w każdej grupie, opona została przypadkowo nakłuta: obaj pacjenci otrzymali znieczulenie zewnątrzoponowe z 10 ml krwi pobranej z żyły żuchwy (łata krwi). Dwudziestu jeden pacjentów z grupy metyloprednizolonowej (27 procent) i 16 z grupy placebo (20 procent) zgłosiło przejściowy ból głowy w ciągu 24 godzin po co najmniej jednym zastrzyku zewnątrzoponowym (P = 0,30).
Odpowiedź na leczenie
Tabela 3. Tabela 3. Wyniki kliniczne i funkcjonalne Trzy tygodnie po rejestracji i zmiany w stosunku do wartości podstawowych, według grupy leczenia. Trzy tygodnie po pierwszej iniekcji grupy nie różniły się istotnie w stosunku do pierwotnego wyniku (Tabela 3). W porównaniu z wartościami podstawowymi, wyniki Oswestry poprawiły się o średnią (. SD) wartość -8,0 . 15,3 w grupie metyloprednizolonowej i -5,5 . 14,3 w grupie placebo (przedział ufności 95% dla różnicy, -7,1 do 2,2; P = 0,30). Trzydzieści trzy procent pacjentów w grupie metyloprednizolonowej i 29 procent osób w grupie placebo odnotowało znaczną lub bardzo wyraźną poprawę (P = 0,65). W obu grupach wyniki wizualno-analogowe w zakresie bólu kończyn dolnych, wyników w kwestionariuszu McGill Pain, wynikach oceny wpływu choroby, liczbie dni ograniczonej aktywności i pomiarach fizycznych poprawiły się w porównaniu z wartościami w linii podstawowej
[więcej w: Leukocyturia, hemochromatoza wtórna, anastrozol ]
[patrz też: hemochromatoza wtórna, hiszpańska mucha skutki uboczne, początki muzyki ]