Muzyka subkultur

Wielu osobom muzyka kojarzy się z umilaniem czasu. Jest niezbędnym dodatkiem podczas wykonywania codziennych zajęć czy w drodze do pracy. Analizując jednak rozwój muzyki i powstawanie jej licznych gatunków okazuje się, że różnorodność stylów muzycznych związana jest z propagowaniem nowych światopoglądów. Powstające na przełomie lat liczne subkultury charakteryzowały się odmiennymi od powszechnie akceptowanych ideami.

Jej członkowie negowali przyjęte w społeczeństwie wzorce, a swój sprzeciw wyrażali przez fryzurę, ubranie, sposób życia. Każda subkultura formowała się jednak wokół określonego gatunku muzycznego. I tak dla przykładu… Spora część młodzieży słucha muzyki reggae, niewielu jednak zna początki i samo przesłanie tego gatunku. Otóż rastafarianizm związany jest z poglądami religijnymi. Rastafarianie odrzucają powszechną dominację białych, wierząc, że czarni są ludem wybranym.

Młodzież z upodobaniem nosi kolory zielone, czerwony i żółty uważając się za fana reggae. Tymczasem nie ma pojęcia, że kolory te mają wskazywać związek z Afryką.

Warto przeczytać również:
teatr dla dzieci śląsk | |
A może zainteresujesz się również tymi tematami:
| |