Przejawy patriotyzmu i wiary w muzyce

Innym aczkolwiek również niszowym gatunkiem muzyki jest muzyka patriotyczna oraz religijna. Jest mało popularna, lecz w Polsce można znaleźć liczne zespoły zajmujące się wykonywaniem utworów o takim charakterze. Te pierwsze – zajmujące się muzyka patriotyczną – występują z programem starych pieśni żołnierskich oraz chwalących ojczyznę.

Polska, która przez 123 lata znajdowała się pod zaborami, a jej obywatele dzielnie walczyli o niepodległość, dorobiła się licznych piosenek tego gatunku. Już w pierwszych latach edukacji szkolnej dzieci poznają tego typu muzykę, co owocuje nie tylko miłością do ojczyzny i umiłowaniem historii, ale również często zachęca młodych ludzi do poznawania pieśni patriotycznych i wykonywania ich podczas większych państwowych świąt i uroczystości, takich jak Święto Niepodległości czy Święto Konstytucji Trzeciego Maja. Równie ciekawe są programy zespołów zajmujących się muzyką religijną. Jest to radosna pochwała życia i wiary w Boga. Nie jest obecna tylko w Kościele i na Mszy Świętej. Wiele piosenek to nowe utwory, przygotowane przez młodych ludzi. Najczęściej są wykorzystywane podczas Misteriów i Jasełek, aczkolwiek ważne jest to, że zachęcają młodych ludzi do pozytywnego patrzenia na życie, tolerowania innych i miłości do drugiego człowieka.

Tego typu pieśni są chętnie wykonywane na rekolekcjach bądź letnich obozach. Powstają również zespoły profesjonalnie wykonujące muzykę religijną. Kilka lat temu najpopularniejszym z nich był dziecięcy zespół Arka Noego, dziś jego miejsce zajmują inne podobne zespoły.

Warto przeczytać również:
aparaty fotograficzne | |
A może zainteresujesz się również tymi tematami:
| |