Nurt muzyki współczesnej

Do nurtu muzyki współczesnej zaliczane są utwory, które tworzone są we współczesnych nam czasach. Dotyczy to głównie utworów skomponowanych od końca dziewiętnastego wieku. Ponieważ ten okres wiąże się z nowoczesnym stylem w sztuce, niektórzy muzykę współczesną często nazywają również modernistyczną. Modernizm powiązany jest z artystycznym eksperymentem, postępem a także zastosowaniem nowych technik w sztuce.

Muzyka nowoczesna korzeniami sięga do muzyki poważnej jako jej dalszy rozwój przy znacznej modyfikacji cech charakterystycznych. Dziewiętnasty wiek przyniósł wiele nowych rozwiązań i środków wyrazu. Jako pierwszy nowość w strukturze tonalnej wniósł Arnold Schonberg stając się prekursorem muzyki dodekafonicznej.

Dodekafonia opierała się na rozszerzonej gamie diatonicznej. Dalsze poszukiwania kompozytorów doprowadziły w połowie dwudziestego wieku do powstania serializmu oraz punktualizmu. Dodekafonia stała się podstawą dla serializmu, który polega na totalnym uporządkowaniu rytmu, dynamiki oraz artykulacji tworzonej współcześnie muzyki przy wykorzystaniu tak zwanych serii. Opierając się na totalnym serializmie, punktualizm traktuje dźwięk jako najważniejszy punkt wyjścia muzycznego. Również wprowadzenie mikrotonowości podczas tworzenia muzyki nowoczesnej do tej pory wykorzystywany jedynie system tonalny został w znaczący sposób zmodyfikowany. W muzyce współczesnej dzięki ciągłemu rozwojowi technologii elektronicznej powstał w połowie dwudziestego wieku nowy nurt nazwany muzyką konkretną. W trakcie tworzenia muzyki kompozytor oprócz dźwięków instrumentów mógł wykorzystywać również dźwięki przyrody, ulicy a nawet zgiełk fabryczny. Nagrane i odpowiednio zmiksowane tego rodzaju dźwięki dały nowy wymiar powstającej muzyki.

Nowe brzmienie gatunku nowoczesnego nadała muzyka elektroniczna. Dzięki wykorzystaniu elektrofonów oraz urządzeń elektronicznych których zadaniem jest przetwarzanie dźwięków pozamuzycznych oraz generowanych przez klasyczne instrumenty zaczęto tworzyć oryginalne brzmiącą muzykę nowoczesną.

Mówiąc o muzyce współczesnej, która jest tworzona w dzisiejszych dla nas czasach nie wolno zapominać o nowych nurtach, które powstają nie tylko w oparciu o muzykę poważną. Wiek dwudziesty dał początek wielu nowym podkategoriom muzycznym takim jak przykładowo jazz, rock i wszelkie jego odmiany, new age a nawet muzyka świata.

Warto przeczytać również:
http://rocktone.pl/p/13/853/strymon-bluesky-reverb-efekty-podlogowe.html | |
A może zainteresujesz się również tymi tematami:
| |