Muzyka Średniowieczna

Muzykę tworzoną w epoce średniowiecza cechowała wyjątkowa surowość połączona z ascetyzmem. Ponieważ była bardzo związana z religią stąd wyrzeczenie się oraz ograniczenie przyjemności odbiło się również na muzyce tego okresu. Jej zadaniem było doprowadzenie do osiągnięcia doświadczenia związanego z mistycyzmem religijnym. Muzykę średniowieczną cechowała przewaga jednogłosowości oraz śpiew a cappella czyli w dosłownym tłumaczeniu „jak w kościele”. Styl a capella pojawił się w szesnastym wieku i polegał na śpiewie chóralnym bez partii instrumentalnych.

Jedną z form muzyki w okresie średniowiecza stanowiły chorały. Były to zbiory pieśni, które wykorzystywano podczas liturgii mszalnej. Najbardziej popularne stały się chorały gregoriańskie, których nazwa wiąże się z papieżem Grzegorzem I Wielkim. Z czasem kształt muzyczny chorałów gregoriańskich ulegał zmianom a nawet był wykorzystywany do innych tekstów nawet świeckich. W okresie średniowiecza istotne znaczenie miała również muzyka świecka. W obrębie tej grupy muzycznej można wydzielić muzykę ludową, dworską miejską oraz muzykę instrumentalną. Muzyka dworska rozbrzmiewała nie tylko na dworach możnowładców wzbogacając określone ceremoniały ale również śpiewali ją wędrowni pieśniarze i trubadurzy. Muzyka miejska była popularną formą rozrywki w okresie średniowiecza wśród mieszczan.

Rozpowszechniali ją trubadurzy oraz waganci. Tworzyli łacińskie teksty utworów często z nutą nieprzyzwoitości i prowokacji. Do średniowiecznej muzyki miejskiej należały również tak zwane kuranty wieżowe. Usytuowane na wieżach zegary wyposażone w specjalne mechanizmy z pozytywkami wygrywały melodie o wybiciu określonej godziny. Także hejnały odgrywane o pełnych godzinach zaliczyć można do miejskiej muzyki epoki średniowiecza. Istotne znaczenie w okresie średniowiecza odegrała muzyka instrumentalna. W pierwszej fazie swojego rozwoju towarzyszyła ona jedynie chorałom gregoriańskim. Do form muzyki instrumentalnej tego okresu zalicza się rondo charakteryzujące się powtarzanym refrenem oraz kupletami.

Ten taneczno wokalny rodzaj muzyki instrumentalnej był bardzo rozpowszechniony w średniowiecznej Francji. Kolejną formą muzyki świeckiej w okresie średniowiecza stały się ballady, rondea, lai, vierelaie oraz madrygały. Ich tematyka oscylowała głównie wokół miłości.

Warto przeczytać również:
wynajem biura wirtualnego warszawa | pl.takemore.net/buty/asics |
A może zainteresujesz się również tymi tematami:
| |