Interakcje bardzo długołańcuchowego kwasu tłuszczowego z modelowymi błonami i albuminą surowicy. Implikacje dla patogenezy adrenoleukodystrofii.

Adrenoleukodystrofia (ALD) jest dziedzicznym zaburzeniem metabolizmu kwasów tłuszczowych, charakteryzującym się nagromadzeniem bardzo długich łańcuchów nasyconych kwasów tłuszczowych (VLCFA), zwłaszcza kwasu 26-węglowego, kwasu heksacosanowego (HA), w błonach i tkankach. Przeanalizowaliśmy interakcje HA wzbogaconego 13C z membranami modelowymi (pęcherzyki dwuwarstwowe fosfolipidów) i albuminy surowicy bydlęcej (BSA) za pomocą spektroskopii 13C NMR w celu porównania właściwości HA z typowymi dietetycznymi kwasami tłuszczowymi. W dwuwarstwach fosfolipidowych grupa karboksylowa HA jest zlokalizowana w warstwie wodnej, z widocznym pKa (7.4) podobnym do innych kwasów tłuszczowych; łańcuch acylowy musi następnie wnikać bardzo głęboko w membranę. Desorpcja HA z pęcherzyków (t1 + 2 = 3 h) jest wolniej wolniejsza niż krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe. W mieszaninach pęcherzyków i BSA, przegroda HA jest znacznie korzystniejsza dla dwuwarstw fosfolipidów niż typowe kwasy tłuszczowe. BSA wiąże maksymalnie tylko mol HA w jednym miejscu wiązania. Eksperymenty kalorymetryczne wykazują silne perturbacje łańcuchów acylowych fosfolipidów przez HA. Przewidujemy, że destrukcyjne działanie VLCFA na strukturę i funkcję błony komórkowej może wyjaśniać neurologiczne objawy pacjentów z ALD. Efekty te będą dalej wzmacniane przez powolną desorpcję VLCFA z błon i przez nieskuteczne wiązanie z albuminą surowicy.
[patrz też: gościec postępujący, jak wygląda ugryzienie pluskwy, icd dzieciątka jezus ]